Het ontwerp

Open source beschikbaarheid

Het design en alle documentatie rondom de AIRone is open source beschikbaar via deze website.

Type beademingsapparaat

Het apparaat wat wij ontwikkelen, de AIRone, is een beademingsapparaat dat kan worden ingesteld op een manier zoals de IC’s in Nederland dat gewend zijn. De AIRonefunctioneert als een regulier, drukgestuurd beademingsapparaat, maar met een beperkte functionaliteit. In overleg met professionals uit het LUMC en het Erasmus MC zijn de minimale eisen opgesteld voor de beademing van coronapatiënten. Overige functionaliteiten, die een regulier beademingsapparaat wel heeft, zijn weggelaten in de AIRone. Het apparaat dient aangesloten te worden op de bestaande zuurstof- en perslucht aansluitingen in het ziekenhuis.

Instellingen

Met ons systeem kan gestuurd worden op de klinische conditie van de patiënt. Via een touchscreen (graphic user interface) kunnen artsen en verpleegkundigen het volgende instellen:

  • Ademfrequentie (RR)
  • Inspiratie/expiratie ratio (I/E ratio)
  • Beademingsdruk (Pinsp)
  • Positieve eind-expiratoire druk (PEEP)
  • Zuurstofconcentratie (FiO2)

Intussen laat het scherm de druk- en flow-curves zien, die noodzakelijk zijn voor het beoordelen van de klinische conditie van de patiënt.

Beoogd gebruik

De AIRone levert positieve druk beademing (positive-pressure ventilation, (PPV)) voor automatische noodbeademing met instelbare positive end-expiratory pressure (PEEP), I:E-ratio, piekdruk, zuurstofconcentratie en ademfrequentie. De AIRone is bedoeld voor gebruik bij volwassen (met verdenking op) COVID-19-patiënten met respiratoire insufficiëntie waarbij non-weaned respiratoire ondersteuning noodzakelijk is om een langere periode te overbruggen tot conventionele beademingsapparatuur weer beschikbaar komt.