zo. 05 april 2020Gemiddeld 2 minuten leestijd

We hebben een werkend prototype: de AIRone!

Ons eerste werkende prototype is een feit: de AIRone! De afgelopen week is de AIRone uitvoerig getest. Met behulp van een mechanische testlong zijn de eerste functionele testen uitgevoerd om te controleren of het prototype voldoet aan de vooropgestelde prestatie-eisen. De benodigde documenten zijn ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die op basis daarvan groen licht moet geven voor klinische keuring. Deze klinische keuring is benodigd om het beademingsapparaat ten tijde van de corona crisis te mogen gebruiken. Als officiële klinische goedkeuring is verkregen, kan het ministerie van VWS opdracht geven tot productie.

Om productie zo snel mogelijk te kunnen starten na klinische goedkeuring, hebben wij een samenwerking gestart met een assemblagebedrijf in de regio. Alles staat reeds gereed om de productie te kunnen starten. We hebben goed contact gehad met leveranciers van verschillende onderdelen van de AIRone. Wanneer VWS opdracht geeft tot productie, kunnen we meteen de productie in gang zetten in samenwerking met onze partners. Onze ambitie is dan om 100 beademingsapparaten per week te produceren, om zo uiteindelijk 500 apparaten af te leveren. Als de situatie op de IC’s verergert, kunnen we mogelijk opschalen. We hebben nauw contact met de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) over de actuele situatie op de IC’s en de noodzaak voor extra beademingsapparatuur. Voor nu is het echter belangrijk om zo snel mogelijk klinische goedkeuring te krijgen.

Wanneer het ontwerp klinisch goedgekeurd is en wordt geproduceerd, gaat OperationAIR nog door. Het team zal zich zoveel mogelijk richten op implementatie, service en doorontwikkeling. Er is al een scholingsplan uitgewerkt, zo zullen er bijvoorbeeld trainingen worden gegeven aan het zorgpersoneel. Ook zal er bij het in gebruik nemen van het beademingsapparaat in het ziekenhuis een team klaar staan om te assisteren bij vragen of problemen. Het goedgekeurde ontwerp zal open-source worden aangeboden via onze website, zodat deze gebouwd kan worden in landen waar tekorten dreigen.

 dsc5358

 dsc5266

 dsc5348