ma. 08 juni 2020Gemiddeld 1 minuut leestijd

OperationAIR zoekt partner voor doorontwikkeling en internationale verspreiding

Iets meer dan twee maanden geleden is ons studententeam begonnen met het doel potentiële tekorten aan beademingsapparatuur in Nederland door COVID-19 te voorkomen. Met het ontwerpen van een makkelijk opschaalbaar beademingsapparaat, de AIRone, stonden wij klaar om productie te starten als de tekorten werkelijkheid werden. Gelukkig is de noodzaak in Nederland enorm gedaald en is het onwaarschijnlijk dat onze apparaten op korte termijn nodig zullen zijn op de IC’s.

Eind april is de productie van 80 apparaten gestart in opdracht van het ministerie van VWS. Door het productieproces helemaal door te lopen zijn we beter voorbereid om op te schalen, mocht een tweede golf ontstaan. Momenteel is de productie in volle gang en worden de apparaten uitvoerig getest om eventuele fouten te verhelpen.

De vraag naar beademingsapparatuur is in verschillende landen nog wel groot. Aangezien wij, de studenten van OperationAIR, weer begonnen zijn met het vervolgen van onze masteropleiding, is het voor ons helaas niet mogelijk om OperationAIR internationaal voort te zetten. Wij geloven dat er nog veel mogelijkheden liggen in het doorontwikkelen van AIRone en het voortzetten van OperationAIR, met name gericht op de productie voor ontwikkelingslanden. Daarom zoeken we een partner om ons initiatief en de AIRone in deze landen voort te zetten.

Het design van de AIRone en alle documentatie is open source beschikbaar via deze website. We hebben veel initiatieven vanuit verscheidene landen (waaronder Colombia, Indonesië, Zuid-Afrika, Hongarije) ondersteund in hun eigen ontwerpproces. Met initiatieven in India zijn we aan het inventariseren naar de mogelijkheden om de AIRone door te ontwikkelen en daar te laten produceren. Hiernaast hebben we de markt in ontwikkelingslanden verkend, aangezien in veel delen van Sub-Sahara Afrika een tekort aan beademingsapparatuur reëel is.

Met een partner voor de internationale verspreiding van het ontwerp, zouden wij onze kennis en contacten (in overleg) kunnen delen, zodat ook andere landen ondersteund worden bij het gebruik van ons product. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn of meer info willen, neem dan contact op via operationair@tudelft.nl.