Operation Air Logo

Over OperationAIR

OperationAIR - Assist In Respiration - is een studententeam van de TU Delft dat in zeven weken tijd een noodbeademingsapparaat voor coronapatiënten heeft ontwikkeld, de AIRone. De AIRone is uitgebreid getest op functionaliteit, elektrische en mechanische veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Het testrapport is beschikbaar gesteld op deze website samen met ons ontwerp en andere bijbehorende documentatie.

Het initiatief is gestart op 16 maart 2020 met het doel om een versimpeld en relatief makkelijk opschaalbaar beademingsapparaat te ontwikkelen om mogelijke tekorten op te vangen die ontstaan door de coronacrisis. Van de situatie in Italië hebben we geleerd dat de uitbraak kan leiden tot een tekort aan beademingsapparatuur voor patiënten die intensieve zorg nodig hebben. Om deze reden worden artsen gedwongen een keuze te maken voor wie beademingsapparatuur beschikbaar wordt gesteld. De patiënten die niet worden beademd, hebben een grote kans op overlijden. Wij willen een noodoplossing bieden voor juist deze patiëntenpopulatie.

Visie

De visie van OperationAIR is om kennis van techniek en geneeskunde samen te brengen, om op deze manier ons steentje bij te dragen in de strijd tegen corona. Door middel van de kennis van de studenten en experts van verscheidene instanties hopen wij daadwerkelijk verschil te kunnen maken. Samen kunnen wij meer bereiken dan alleen!

In eerste instantie was ons primaire doel om een apparaat te ontwikkelen waarmee, bij tekorten aan reguliere beademingsapparatuur in Nederland, levens kunnen worden gered. Inmiddels is het aantal IC opnames, en daarmee de noodzaak voor beademingsapparatuur, in Nederland aan het afnemen. Door deze dalende trend hebben wij ervoor gekozen om ons te gaan richten op andere landen wereldwijd waar er nog steeds een tekort is aan beademingsapparatuur. Ons ontwerp en de bijbehorende documentatie is open source beschikbaar gesteld via deze website.

Wij merken dat er in het buitenland veel vraag is naar beademingsapparatuur, zowel in Europese landen als landen in Afrika, Azië en Midden-Amerika. Daarom hebben wij besloten om naast het delen van onze documentatie ook nadrukkelijk support aan te bieden aan initiatieven die hierom vragen. Door ons ontwerp te delen, klaar te staan voor vragen over de ontwikkeling, productie of implementatie en hulp aan te bieden, hopen wij andere landen te kunnen helpen bij het opvangen van een tekort aan beademingsapparatuur.

Voor wie?

De AIRone kan ingezet worden bij het beademen van coronapatiënten als er tekorten ontstaan aan reguliere beademingsapparaten. Ons beademingsapparaat is zo ontworpen dat het veilig is, snel te produceren en relatief makkelijk in gebruik. Hierbij hebben we in samenspraak met experts van het Leiden Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum de minimale eisen opgesteld waaraan de AIRone moet voldoen. Het doel van ons beademingsapparaat is dus niet om de beademingsapparatuur die op dit moment op de markt is te vervangen. De AIRone is ontworpen voor deze noodsituatie, waarbij reguliere beademingsapparatuur niet meer voorradig is.

Wat onderscheidt ons?

Nationaal en internationaal zijn er veel initiatieven gestart om goedkope beademingsapparatuur te ontwikkelen. Wat OperationAIR onderscheidt van andere initiatieven, is dat ons systeem meer functionaliteiten kent en wordt ingesteld op een manier zoals de IC’s in Nederland dat gewend zijn. Ons beademingsapparaat functioneert als een regulier, drukgestuurd beademingsapparaat. Al heeft het een beperkte functionaliteit, is het apparaat wel optimaal adequaat voor de behandeling van de coronapatient. De ontwerpeisen zijn opgesteld samen met medische specialisten uit het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum. Met ons systeem kan gestuurd worden op de klinische conditie van de patiënt. Via een touchscreen scherm kunnen artsen en verpleegkundigen het volgende instellen: ademfrequentie (RR), inspiratie/expiratie ratio (I/E ratio), beademingsdruk (Pinsp), positive end-expiratory pressure (PEEP) en zuurstofconcentratie (FiO2). Intussen laat het scherm de druk- en flow-curves zien, die noodzakelijk zijn voor het beoordelen van de klinische conditie van de patiënt.