Het team

operationair group
Team OperationAIR (Disclaimer: Deze foto is gemaakt vóór het samenscholingsverbod)


OperationAIR is een non-profit studententeam bestaande uit 50 studenten. Het team is opgezet door prof. dr. ir. Jaap Harlaar, opleidingsdirecteur van Technical Medicine, samen met studenten Technical Medicine. Inmiddels is het team uitgebreid met studenten van andere studierichtingen waaronder Biomedical Engineering, Industrieel Ontwerpen en Technische Natuurkunde. Alle leden van OperationAIR werken op vrijwilligersbasis zonder bijkomende belangen.

Subteams

Het team bestaat uit verschillende subteams:

Management & Communicatie
Het team-management, de interne en de externe communicatie worden verzorgd door team M&C. Daarnaast houdt team M&C zich bezig met de juridische zaken en wet- en regelgeving die van belang zijn voor het ontwikkelen en implementeren van ons product.

Design
Team Design houdt zich bezig met de ontwerpeisen, het ontwerp, prototyping en de ontwikkeling van het beoogde beademingsapparaat.

Realisatie
Dit team houdt zich bezig met de productie van de AIRone. Er is een supply chain opgezet, waarbij er wordt samengewerkt met leveranciers en een assemblagebedrijf.

Internationalisering
Om te zorgen dat de opgedane kennis ook naar het buitenland kan worden verspreid, is team internationalisering opgezet. Zij hebben ervoor gezorgd dat ons ontwerp en de documentatie open source is gedeeld. Daarnaast hebben zij contact met initiatieven uit andere landen wereldwijd om vragen te beantwoorden over het ontwikkel-, productie- en implementatieproces van een noodbeademingsapparaat. Ook bieden zij actieve hulp aan initiatieven die hierom vragen.